juni 2017

Västerås Summer Meet Crusing 2022

Eftersom vi själva kommer att få stå för väldigt stora delar av kostnaderna kring ordning, säkerhet och städning mm på stan i år, nu när Västerås stad inte stöttar oss på samma sätt som tidigare, kommer vi att få en extra kostnad på ca 600 tkr. Vi räknar med att kunna få in en del

Datum:
Plats: Crusingsträckan

Läs mer

Polisen informerar

Ska du delta i bilcruisingen under Summer Meet? Detta gäller vid färd på cruisingsträckan. Högsta hastigheten är 20 km/h Man får bara ta med så många passagerare och placera dem på ett sådant sätt att det inte kan uppstå någon fara och att fordonet kan framföras på ett trafiksäkert sätt Det är inte tillåtet att

Datum: Torsdag, fredag och lördag
Plats: På stan

Läs mer