Västerås Summer Meet Crusing 2022Crusingsträckan


Eftersom vi själva kommer att få stå för väldigt stora delar av kostnaderna kring ordning, säkerhet och städning mm på stan i år, nu när Västerås stad inte stöttar oss på samma sätt som tidigare, kommer vi att få en extra kostnad på ca 600 tkr. Vi räknar med att kunna få in en del av detta genom att sälja crusingpass, precis som på många andra crusingar i tex Lidköping, Falkenberg mfl, och resten får vi försöka finansiera på annat sätt. Priset för passen blir 100 kr/bil för hela helgen och kommer att säljas i samband med inträdet till träffen ute på Johannisberg, på Johannisbergs camping, Autotec och Hälla. De kommer även att säljas utefter crusingsträckan, på fredagen och lördagen från kl 17.00, se bif bild.
Vårt mål är inte tjäna pengar på en crusing som vi inte vill vara arrangörer av, men vi vill heller inte betala för den. Tro oss, det är mycket jobb runt crusingen och det är väldigt många utgifter, man önskar att det bara flöt på och att det inte skulle behövas vakter, crusingvärdar, avspärrningar städning mm.

Samma regler gäller på den här crusingsträckan, som de som släpps in på fältet, dvs alla amerikanska bilar och alla bilar före 1976. Första året blir en test och sen får vi se hur vi skall styra det framåt för att det ska bli riktigt bra. För att en crusing skall funka bra så är det mycket som skall falla på plats och de mesta ligger faktiskt på de som crusar.
Crusingen iår är ca 1 km längre än tidigare crusingsträcka. För att crusingen skall funka så bra som möjligt är det viktigt att ni som crusar tänker på följande saker:
  • Om ni får motorstopp, knuffa undan bilen omgående
  • Stanna inte och stoppa trafiken för ev matintag eller matutsläpp
  • Stanna inte på vägen för att prata med kompisar
  • Håll era sopor i bilarna
  • Spela inte hög musik i närheten av bostadsområden, speciellt inte på nätterna, visa hänsyn
  • Följ tempot som råder i crusingen
  • Ta hand om varandra