Villkor vid biljettköp

Allmänt

Västerås Summer Meet säljer biljetter till ett evenemang i Västerås 2-4/7 på Johannisbergs flygplats. Frågor om eller anspråk p g a evenemanget och dess genomförande skall riktas till info@vasterassummermeet.se eller Klas Brink 070-4202250.

Villkor för biljettköp

En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Att välja faktura som betalningsalternativ är att likställa med kort- eller bankbetalning och att betalning skett, även om fakturan skall betalas först vid ett senare tillfälle. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp. Förlorad biljett ersätts ej. Observera att vår biljett har ett inbyggt säkerhetssystem som endast medger inträde en gång per biljett.

Service- och andra avgifter

Utöver biljettpriset betalar kunden ingen serviceavgift eller andra avgifter.

Personligt bruk

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Västerås Summer Meet.

Köp som strider mot uppsatta villkor

Västerås Summer Meet förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp samt med omedelbar verkan stänga av ett kundkonto vid de fall kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå villkoren som gäller vid biljettköp. Detta gäller bland annat om kunden köper biljetter för kommersiellt bruk. Kunden ansvarar för att användar-ID och lösenord lagras på ett säkert sätt, och att ingen obehörig kan komma åt informationen.

Inställda evenemang

Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget inte är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kunden omedelbart kontakta oss. Det är arrangören som ansvarar för frågor om t ex återlösen av biljetter.

Återbetalning

Om kunden har rätt till återbetalning av biljetter skall kunden senast tre (3) månader från evenemangsdatumet/dagen då evenemanget skulle ha varit, meddela Västerås Summer Meet sitt anspråk på återbetalning och ange det kontonummer och bank till vilket återbetalning skall ske. Om så inte sker har kunden ej rätt till återbetalning. Detta gäller både vid inställt evenemang och i de fall då biljett makulerats och kunden har haft rätt till återbetalning.

Västerås Summer Meet är ett evenemang som anordnas genom Brinkens Garage AB 556711-0985