Drive in vigslar och dop

Fredag 7 juli
Kl 19.00-21.00
Lövudden


Foto: Magnus Aronsson/IKON

Gift er, förnya era äktenskapslöften eller passa på att döpa barnen på årets Drive in i samband med Västerås Summer Meet.

Fredag 7 juli kl 19–21 kommer Svenska kyrkan traditionsenligt erbjuda både Drive in-vigslar och Drive in-dop, men den här gången på en ny plats, vid Lövudden. En viss reservation dock eftersom polistillståndet inte är helt klart än.

Att vigas, förnya äktenskapslöften eller döpas på Drive in är både enkelt och stämningsfullt. Kom som ni är. Utan kostnad ordnar Svenska kyrkan präst, musik och skål i alkoholfritt bubbel för brudpar och dopfamiljer.

 

VIKTIG INFORMATION

Om ni ska vigas behöver ni ha med legitimation för er båda, en giltig hindersprövning (beställ i god tid från skattemyndigheten) och en eller två ringar. Minst en av er måste vara medlem i Svenska kyrkan.

För barndop krävs bägge vårdnadshavarnas samtycke samt legitimation för barnets samtliga vårdnadshavare. Vid vuxendop krävs legitimation för dig som ska döpas.

Vill ni ha er vigsel- eller dopgudstjänst tidigt på kvällen åker ni lämpligen till platsen i god tid för att inte fastna i köer. Om ni kommer 30 minuter före start (cirka kl 18.30) hamnar ni först eller långt fram i kön.

Kontakt och anmälan

Gunnar Kärrbom, eventpräst, 021-40 41 25, gunnar.karrbom@svenskakyrkan.se