Finbilscrusing

Fredag 5 juli
Kl 17.00-19.00
Johannisberg >> City


En finbilsparad med 200 bilar som visar upp sig och får poliseskort längs Sjöhagsvägen och genom Västerås City, med start på Johannisbergs flygfält fredagen 5 juli kl 17.00. En jury kommer att finnas på plats på Sjöhagsvägen tillsammans med en speaker som uppmärksammar publiken på speciellt utvalda bilar och berättar lite om dessa. Info ang anmälan uppdateras senare.

Detta är ett väldigt populärt evenemang som alltid blir fullt fort då platserna är begränsade.