Västerås Stad informerar

Torsdag 13/8 -lördag 15/8

Cruisingsträckan


Trygghetsnummer

Under Västerås Summer Meet har Västerås stad aktiverat sitt trygghetsnummer – 021-39 39 00. Besökare och boende kan ringa numret om man känner sig otrygg, upplever en situation eller miljö som osäker. Andra exempel när en besökare eller boende kan ringa in är:

– Vid driftstörningar i evenemangsområdet, nedskräpningar och skador.

– Vid risk för olyckor.

Numret är bemannat 12:00-02:00 torsdag-lördag.

Trygghetsnummer ersätter inte 112. Ring alltid 112 vid pågående brott eller risk för skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

 

Trafikinformation för boende och besökare

Västerås stad har lanserat en ny webbportal med aktuell trafikinformation där cruisingvägar, avspärrningar och annan dylik information finns. Syftet är att samla aktuell trafikinformation och eventuella trafikstörningar på ett och samma ställe, för att underlätta för både boende och besökare.

Portalen finns på Västerås stads webbplats och i appen Mitt Västerås. Under Västerås Summer Meet kommer information om portalen att finnas på webbplatsens startsida.  Direktadressen till portalen är: www.vasteras.se/summermeet

Appen Mitt Västerås

Genom appen Mitt Västerås går det att komma till webbportalen för besökare och boende. Därutöver går det också att prenumerera och få direktinformation om trafikläget via notiser. Appen Mitt Västerås finns tillgänglig där du laddar ner dina appar.

Cruisingregler

Skyltning: Samtliga bilister ska följa gällande skyltning, annars gör föraren sig skyldig till brott mot trafikförordningen. 

Hastighet: Inom arrangörens cruisingområde för den allmänna cruisingen och finbilscruisingen gäller den hastighet som är skyltad på respektive väg. Enligt lagen är man som förare skyldig att anpassa hastigheten till vad trafiksäkerheten kräver, vilket innebär att man under cruising bör anpassa sin hastighet till den övriga trafiken. På Stora gatan, mellan Slottsgatan och Kopparbergsvägen gäller inte högre hastighet än gångfart för de som deltar i finbilscruisingen. 

Antalet passagerare: Man får bara ta med så många passagerare och placera dem på ett sådant sätt att det inte kan uppstå någon fara och att fordonet kan framföras på ett trafiksäkert sätt.

Passagerare: Det är inte tillåtet att färdas på motorhuv, tak, bagageutrymme eller att sitta på ryggstöd. Passagerare ska sitta ner i bilen.

Förarens ansvar: Föraren har huvudansvaret för sina passagerare och last på cruisingsträckan och för att fordonet framförs på ett trafiksäkert sätt

Flak: Det är tillåtet att färdas på flak om det finns hållfasta skyddsräcken som är minst 110 cm. Säten eller bänkar ska sitta fast

Bälte: Förare och passagerare ska ha bälte.

Burnouts: Burnouts är inte tillåtet.

Behörig trafik på Sjöhagsvägen: Fredag mellan 17:00-19:00 får endast av arrangören behörig trafik framföras för uppvisning på Sjöhagsvägen i båda färdriktningar, Strandbron, Kungsängesgatan, mellan Väg 537/ Johanniesbergsvägen i väster och Sigurdsmotet på Kungsängsgatan i öster.